ภัยพิบัติ

หากคุณคลิกปุ่ม "อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย" หลังจากเลือกการแปลด้วยคอมพิวเตอร์ ระบบจะไม่แสดงอย่างถูกต้อง
หลังจากเปลี่ยนกลับเป็นภาษาญี่ปุ่นคลิกปุ่ม "อ่านภาษาญี่ปุ่นอย่างง่าย"

ประกาศใหม่

เว็บไซต์นี้จะทำหน้าที่เป็น "ศูนย์ข้อมูลภัยพิบัติโยโกฮาม่าสำหรับชาวต่างชาติ" เพื่อเผยแพร่ข้อมูลในกรณีที่เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ ไต้ฝุ่น หรือฝนตกหนัก

แผ่นดินไหว

ฝนตกหนักและพายุไต้ฝุ่น